Areti-kibo eo amin’ny zazakely

Tsy tokony mihoatra ny in-6 ny zazakely no mikaka ao anatin’ny iray andro. Mavo tsara no tokony lokony.
Ary tsy mamofona firy izany raha salama tsara izy. Mila mitandrina ny reny sy ireo mikarakara sakafon-jaza
mandrapahatonga ny faha-1 taonany. Raha misy fiovana izany dia tadidio fa misy tsy voahaja ny iray
amin’ireto :
– raha toa ka mbola minono ilay zaza. Misy sakafo hoanin’ny reneny no tsy zakany. Tsy azon’ny reny vao
teraka ohatra ny mihinana anana. Tsy levona ilay “chlorophylle” ao anatin’ilay anana, ka manova ny
lokon’ny kaka an’ilay zaza.
– Raha efa misara-nono kosa indray izy. Ny fitaovana na ny sakafony mihitsy no maloto. Na misy hatrany ny
sakafo tsy zakany.
– Ataovy mafana foana ny zaza. Ny rivotra koa dia antony iray mahatonga ny aretikibo.
Satria mbola marefo ny taovany sy ny hery fiarovany. Dia mila mitandrina foana isika ray aman-dreny
indrindra amin’ny resaka fahadiovana. Mbola tia manao zavatra any ambava izy mandritra izay fotoana izay.
Tandrovy hadio foana ny toerana manodidina azy, ny kilalaony.

RAS.

One thought on “Areti-kibo eo amin’ny zazakely

  • 12 avril 2019 at 16 h 35 min
    Permalink

    Tena tsara ho fantatra

    Reply

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *