Fomba Malagasy : Ny mivoaka itany

Rehefa afaka andro maromaro ao aorian’ny fahaterahana izany hoe efa azo lazaina ho afam-pana ny reny sy ny zanany vao teraka dia atao ny fomba malagasy « mivoaka itany ». Io fomba io dia fomba teto imerina no tena nahitana azy. Entina mivoaka ny trano voalohany ny zaza mba hampahitana masoandro sy ny rivotra any ivelany. Maro ny zavatra atao ho fanantanterahina izany, Zokiolona na ny olon-dehibe mbola velon-dray amandreny no mitondra ilay zaza miaraka amin’ny rainy sy ny reniny. Entina mihodina ny trano intelo na in-dimy na im-pito izany hoe isa tsy ankasa ilay zaza. Avy eo dia entina mandalo ao amin’ny an-tranon’omby raha manana ireo niteraka azy na ny fianakaviany. Raha manana firavaka volafotsy ireo ray aman-dreniny dia samy manao izany ary ampanaovina ihany koa ilay zaza. Ezahana mba hafana hatrany ity farany ary ajanona maharitra eny ivelany eny. Raha sendra ka tratra hariva dia hosorana arina na lavenona ny andrin’ilay zaza mba hisoroana ny fanahy ratsy na zavatra afa mety hiditra ao aminy, mety ihany koa raha toa ka asiana hety any aminy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *