Hivavaka ny alahady ? Torohevitra tsotsotra rehefa hitondra zaza

Mahafaly ny mahita fianakaviana miaraka mandeha mivavaka. Fa mila fiomanana ny mitondra zaza am-piangonana. Torohevitra vitsivitsy ho anao.

 • Ny zaza dia haingo na poketra. Izany hoe jeren’ny olona toa haingo eny aminao izy. Aza fatopatorana anaty lamba be fa ampihaingoy e
 • Ataovy coton na landihazo ny akanjony, aza atao teritery fa ho kizitina izy. Aza abonoka anaty lamba mahamay be na ahelatrelatra fa mahafatiafty anaty akanjo mampiseho sandry.
 • Jereo ny toetrandrao dia mitondra aroorana raha ho avy ny orana, satrao raha hahamay, akanjo mafana raha hangatsiaka
 • Mitondra rano, sakafo ataony gouter. Aza mitondra sakafo maneno fonosana toy ny karazana biscuit vao sokafana dia mitodika ny iray fiangonana
 • Raha mampinono ianao, mitondra saro nono atao eo ambony nono
 • Raha bibéron dia ataovy vonona e
 • Tsy maharitra elabe ao am-piangonana ny zaza. 40mn raha be dia ampy azy. Anjaranao no mijery zay tena atao.
 • Aza avela horokorohan’ny olona rehetra any am-piangonana fa sady tsy tiany no tsy ara-pahasalamana.
 • ny fehiloha na bandeau dia mahafatifaty fa tsy tian’ny zaza fa manery azy
 • Tandremo ny kiraro tery na tsy zakany
 • Afaka mitondra coloriage sy crayon de couleurs ianao na kilalao tsy itabataba ka mampilamina azy
 • Tsy misy fivavahana terena fa sitrapo io. Jereo koa izay mety amin’ny zanakao.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *