Ireo karazana gôuter azo omena ny ankizy

Vaovao ny taona dia mila manova filamatra koa. Inona no gouter azo atao sady mahasalama no tian’ny zaza ?

Afaka manova ianao ary tsara aza manamboatra mihitsy. Tsy lafo ary voaaramaso ny haniny. Ny voankazo no anisany tsara indrindra. Any Mahajanga any dia misy sekoly malaza izay manasa ny mpianatra hanao gouter voankazo ka tena lasa voankazo no ataon’ny ankizy. Ao koa ny goûter masira azo amboarina. Ireto misy sosokevitra gouter atolotra anao :

 • Voankazo rehetra toy ny Akondro, paoma
 • Salade de fruits atao anaty boite na yaourt : mangakely, asiana akondro asiana letchis.
 • Yaourt
 • Voankazo sy yaourt
 • Compote de pomme
 • brochette na voankazo, fonosana tsara rehefa entiny…
 • Sandwich : mofo sy légioma saosy, na totokena kely na asiana zavatra ao anatiny
 • Caca pigeon vita malagasy
 • Macarons
 •  tapaka fromage na Vache qui rit
 • katsaka sy ronono atao anaty boaty
 • koba
 • mofo akondro, mofo anana amboarinao
 • crêpe
 • gaufres….
 • vovokatsaka nandrahoina

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *