Le complexe d’Oedipe

Ny nahatonga ny hoe « complexe d’Œdipe » sy « complexe d’Electra » ho an’ny zazavavy.

Ny zazalahy kely, manomboka eo amin’ny faha 2 taonany. Manana fitiavana ny mamany ary mankahala ny rainy. Na tian ny rainy dia mankahala ny reniny. Niparitaka izy taty aoriana ka na ny zazavavy ary dia misy izy io.

 

Œdipe, zanakalahin’i Laïos, mpanjakan’ny Thébes ny taona 430 talohan’ny Jesoa Kristy. Nahavita namony ny rainy ary naka vady ny reniny. Toy izay koa i Héroïne, nahavita namono ny reniny ho valifatiny amin’ny rainy, ary niafara tamin’ny fanambadiany an-drainy.

Ny fomba fipoitrany

Manomboka eo amin’ny faha 2 taonany ny zaza no mitsiry io fitiavana hafahafa io. Manomboka mifanakaiky amin’ny rainy na ny reniny kokoa ilay zaza. Mangataka ny fihina sy tambitamby mihoatra izy. Mety ho liana amin’ny resaka firaisa-nofon’ny ray amen-dreniny mihitsy ary ny zaza iray. Eo no manomboka mitsiry ao anatiny fa ny rainy na ny reny dia mpirafy vavy aminy, ary manao izay hevitra rehetra mba hahatonga ny rainy/reniny hanana fijery hafa ho azy izy. Io tranga io dia antsoin’ilay manampahaizana Sigmund Freud, nandinika ity aretina ity hoe “phase phallique”. Satria tsapan’ilay zaza fa hevitra iray mahomby ny fisian’ny taovam-pananahiny.

Maneho fahatezerana sy toetra tsy mendrika amin’ny ray/reniny ilay zaza. Manomboka eo amin’ny faha 3 taonany ka hatramin’ny faha 5 taonany eo no mitranga io zavatra io. Izay antsoina hoe “complexe de castration”.

Araky ny nolazain’ny manam-pahaizana nandinika ny momba ity aretina ity, I Sigmund Freud, dia azo avy amin’ny “nevrose et refoulement” izy io.

Avotra Solondraibe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *