SPECIAL CORONAVIRUS avec l’association des Femmes journalistes de Madagascar

Coronavirus

Ahoana ny fisehony ?

Nohazavain’ny profesora Randria Mamy, lehiben’ny hopitaly Befelatanana, fa ohatran’ny  gripa sy  fanaviana ary  kohaka amin’ny ankapobeny ny fitrangan’ny aretina vokatry ny “coronavirus”. Miampy havizanana izany fa mety ho voan’ny sery, na hitaraina marary tenda sy mahatsiaro mangotsoka any amin’ny nofo sy ny vanintaolana ihany koa ilay marary. Mifanahaka amin’ny aretin’ny taovam-pisefoana ihany koa anefa ity fiantraikan’ny “covid19” ity raha ny fanazavana voaray saingy ny fanatonana tobi-pahasalamana sy ny fitiliana irery  ihany no afaka hanamarina izany.

Ny any amin’ireo toerana manao fitiliana irery ihany no afaka manamarina ny fisiana “coronavirus” na tsia ao amin’ny olona iray. Misy singa alaina ao amin’ny ativava na atiorona ka izay no tiliana”, hoy ny profesora Randria Mamy.

Azo sorohana ny fihanany

Ireo paikady tsotra 7 nampitain’ny Fikambanambe iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS):

  • Sasao matetika amin’ny rano masio sy savony ny tanana
  • Mizara tsy misikotra orona, tsy mikasika maso ary tsy mikasika vava amin’ny tanana
  • Fadio ny mihinana hena manta na mifampikasoka amina biby dia
  • Alaviro ny olona voan’ny gripa na sery na ireo trangan’aretina voalaza etsy ambony
  • Tampeno amin’ny mosoara fanary na amin’ny sandry ny vava sy ny orona rehefa mihohaka sy mievona
  • Mandraisa fepetra manokana rehefa handeha dia lavitra
  • Ataovy izay hahazoana fitsaboana haingana raha misy mampiahiahy

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *